piątek, 14 października 2016

Śladami Henryka Sienkiewicza”

KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

Organizatorzy:
Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Woli Uhruskiej we współpracy z Zespołem Szkól w Woli Uhruskiej

Cel Konkursu:
  • popularyzacja twórczości pisarza w związku z obchodzonym Rokiem Henryka Sienkiewicza w 170 rocznicę urodzin oraz 100 rocznicę śmierci
  • rozwijanie wrażliwości estetycznych, wyobraźni i ekspresji plastycznej
Regulamin konkursu:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI (szkoła podstawowa) oraz I - III (gimnazjum)
  2. W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną związaną z osobą Henryka Sienkiewicza - miejsce związane z pisarzem, portret, bohater lub scena z dowolnie wybranej powieści lub noweli
  3. Prace powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną o formacie A 3 lub A 4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł pracy
  4. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców klas do dnia 15 listopada 2016 r.
  5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie, o którym oddzielnie poinformują organizatorzy
  6. Przez zgłoszenie pracy na konkurs, autorzy prac akceptują warunki Regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na eksponowanie, publikowanie oraz udostępnianie danych osobowych i wizerunku Uczestnika na potrzeby prowadzonego konkursu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz