poniedziałek, 16 marca 2015

GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA

w Woli  Uhruskiej

Z A P R A S Z A

uczniów klas O - III Szkoły Podstawowej

  w Woli Uhruskiej, Uhrusku i Macoszynie Dużym
 
do udziału

w Gminnym Konkursie Recytatorskim

ph. „Moje ulubione wiersze”


REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ph. „Moje ulubione wiersze”

Cele konkursu:

 1. Rozwój zdolności recytatorskich uczniów
 2. Prezentacja umiejętności artystycznych uczniów
 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0– III Szkoły Podstawowej i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  klasy 0 – I
  klasy II - III
 3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz do zaprezentowania, czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut
 4. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
  dobór repertuaru (dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika)
  interpretacja tekstu
  kultura słowa
  ogólny wyraz artystyczny
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 17 kwietnia 2015r.   karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica na adres:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej
  ul. Parkowa 5
  22-230 Wola Uhruska
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz