wtorek, 4 listopada 2014

KONKURS CZYTELNICZY

Regulamin Konkursu o Tytuł
MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA
organizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Woli Uhruskiej

Rok 2014

Książka- to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi- doradcę ma i przyjaciela,
który z nim sztuki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości.
A. Grabowski

 1. Cele konkursu
 1. Kształcenie umiejętności płynnego czytania.
 2. Wzbudzenie zainteresowania książką.
 3. Uwrażliwianie na piękno literatury.
 1. Regulamin konkursu
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV- V Szkoły Podstawowej
2.Konkurs odbędzie się dnia 26 listopada w Świetlicy Szkolnej o godz. 9:30
3.Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się przed konkursem z regulaminem
4.Wykaz książek obowiązujących w konkursie:
   J.K. Rowling, Harry Potter i Insygnia Śmierci,
   L.M.Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza,
   Z. Nienacki, Pan Samochodzik i templariusze
5.Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 listopada w GBP w Woli Uhruskiej

!!!Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody!!!

III. Przebieg konkursu
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. Uczestnicy przygotowują się do prezentacji w kolejności alfabetycznej.
 3. W każdym etapie uczestnicy czytają na głos, przed komisją sędziowską, przygotowany przez siebie fragment tekstu ( pochodzący z podanych powyżej utworów- etap I)
 4. Czas czytania każdego uczestnika nie powinien przekroczyć 4 minut.
 5. Po krótkiej przerwie uczestnicy podejdą do II etapu konkursu, który będzie polegał na przeczytaniu wylosowanego fragmentu wiersza.
 6. Ocenie podlega płynność, poprawność czytania oraz tempo i dykcja.
 7. Ogłoszenie wyników:
  * Nagrodzenie wszystkich uczestników pamiątkowymi dyplomami.
  ** Wyróżnienie i nagrodzenie laureatów II i III miejsca.
  *** Ogłoszenie zwycięzcy konkursu MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA oraz wręczenie dyplomu i nagrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz