czwartek, 14 marca 2013

Pierwszoklasiści w bibliotece

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Uhruskiej. Tegoroczne pasowanie odbyło się w pierwszych dniach marca. Pierwszoklasiści, którzy przybyli do biblioteki wraz z wychowawcami zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki, jej księgozbiorem i regulaminem. Dzieci zobaczyły w jaki sposób można odróżnić książki z Gminnej Biblioteki Publicznej od książek własnych i innych bibliotek. Poznały zasady, jak należy dbać o książki i omówiły „prośby książki”, o których wszyscy czytelnicy powinni zawsze pamiętać. Pierwszoklasiści chętnie uczestniczyli w mini konkursie dotyczącym znajomości treści znanych bajek i baśni oraz zagadek. Podzielili się także tytułami swoich ulubionych lektur. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne złożenie przez pierwszaków przyrzeczenia:
My uczniowie pierwszej klasy
uroczyście przyrzekamy,
że będziemy kochać książki
krzywdy zrobić im nie damy.
I wskazówek i rad książek
będziemy słuchać z uwagą
obowiązki Czytelnika
traktować z wielką powagą
Przyrzekamy! „
W nagrodę uczniowie otrzymali dyplomy pamiątkowe, drobne upominki oraz słodycze. Wspólnie z wychowawcami obiecali , że będą często odwiedzać Gminną Bibliotekę Publiczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz